Găsește un cadou plin de sens, pentru un copilaș drag din viața ta!

- Reduceri până la 30%-

- valabile până pe 31 mai, în limita stocului disponibil-

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Bebeorganic.ro – este denumirea comercială a S.C. Organic Kids Retail S.R.L. persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în județul Ilfov, comuna Domnești, str. Sf. Dumitru nr. 12, Romania, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/542/17.02.2017, cod unic de înregistrare fiscală RO 37064704.

Vânzator – este Website-ul Bebeorganic.ro

Cumpărător – persoana fizică / persoana juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă prin contul de pe Website sau direct, fără a avea cont.

Client – persoana fizică / persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Bebeorganic.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Bebeorganic.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizică/juridică înregistrată pe Website, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Website-ului din secțiunea Termeni și Conditii.

Cont – secțiunea din Website formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii si care contine informații despre Client/Cumpărător si istoricul Cumpărătorului în Website (Comenzi, facturi fiscale, etc.).

Wish List – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să își creeze Liste cu produsele preferate, pe care le poate păstra și adăuga în Coș ulterior. Wish Listul poate fi vizualizat doar de titularul Contului.

Website – domeniul www.Bebeorganic.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzator și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Produse și Servicii de pe website.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzator, Cumpărătorului ca urmare a Contractului incheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial un număr finit de produse și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

• toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

• conținutul oricarui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

• informații legate de produsele și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioadă;

• informații legate de Produsele și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă;

• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Opinie – o evaluare scrisă de către detinatarul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Notă – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/ Cumpărător față de un produs. Nota se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, catalogat ca ”rau” la cinci stele catalogat “bun”. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna opiniei scrise de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Intrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienti/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/ Cumpărătorului care a adresat o Intrebare în Website, în pagina unui anumit produs. Raspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/ Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Conditii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra produselor și serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs și/sau serviciu de către Bebeorganic.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Descriere – toate informațiile despre produse și servicii asa cum sunt precizate în pagina din Website.

Specificații – toate specificatiile și/sau descrierile produselor și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora. Plată cu mobilPay – serviciul prestat de către procesatorul de plăți integrat în Website, pus la dispoziția Clientilor, Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor prin intermediul Website-ului în vederea efectuării unei plăți cu cardul on-line.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul iși derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul iși rezerva dreptul de a modifica cantitatea produselor și/sau serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de produse și/sau servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Website vor sta la baza Contractului.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător. Pentru motive justificate Bebeorganic.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Bebeorganic.ro . în oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa prin formularul de contact către Bebeorganic.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la sectiunea “contact” din Website. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

3.3 Bebeorganic.ro își rezervă dreptul de a cere Clientilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejarii informației din cadrul Website-ului.

3.4. Bebeorganic.ro poate publica pe Website informații despre produsele și/sau serviciile și/sau promoțiile practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Bebeorganic.ro are incheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente produselor și/sau serviciilor prezentate pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A 3.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7 Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor si/sau a serviciilor disponibile (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Bebeorganic.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Bebeorganic.ro, includerea oricărui Conținut în afară Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Bebeorganic.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Bebeorganic.ro .

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Bebeorganic.ro și acesta, și fără nicio garantie implicit sau expres formulată din partea Bebeorganic.ro cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care Bebeorganic.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioadă existentei acestuia sau acestor conținuturi pe website sau a perioadei definite în acord, conform conditiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea Bebeorganic.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Bebeorganic.ro si/sau al angajatului/prepusului Bebeorganic.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, fata de respectivul conținut.

5.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, în cazul în care acesta exista.

6. COMANDĂ

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Website, prin adaugarea Produselor si/sau Serviciilor dorite în cosul de cumparaturi, urmand a finaliza Comandă efectuand plată prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat în cosul de cumparaturi, un produs si/sau un serviciu este disponibil pentru achizitie în masura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui produs/serviciu în cosul de cumparaturi, în lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a produsului/serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situatie în care este necesara contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comandă efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fără ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzactiei, în cazul platii online;

6.4.2. invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de Bebeorganic.ro , în cazul platii online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Website sunt incomplete si/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un produs sau sa renunțe la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioadă de returnare a unui produs sau renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la: – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului produs – în cazul în care Cumpărătorul comandă prîntr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide sa se retraga din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regaseste la adresa http://bebeorganic.ro/index.php?route=account/return.

6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au insotit produsul respectiv. în cazul în care Comandă este achitata, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:

6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuata plată;

6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

6.8. Vânzătorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vandute sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit sa recupereze el insusi produsele (se va lua data cea mai recenta).

6.9. În cazul în care un produs si/sau serviciu Comandăt de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt si va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul si-a exprimat în mod expres intentia de reziliere a Contractului. 6.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afisata în Website dupa cum urmeaza:

6.10.1. “in stoc” – avem minim 1 bucata în stocul Bebeorganic.ro

6.10.2. “la Comandă” – Bunul nu este disponibil în stocul Bebeorganic.ro si pentru moment nu avem informații despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului. Dar, dacă inregistrezi o Comandă pentru un produs care are în dreptul lui “la Comandă”, unul dintre consultantii nostri de vanzari va verifica disponibilitatea produsului în stocul furnizorului si te va contacta ca sa iti comunice disponibilitatea produsului.

6.10.2. “preComandă” – Bunul nu este disponibil în stocul Bebeorganic.ro si nici în stocul furnizorului. Dar, dacă inregistrezi o Comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “preComandă”, unul dintre consultantii nostri de vanzari va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului si te va contacta ca sa iti comunice disponibilitatea Bunului.

6.10.3. “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul Bebeorganic.ro

6.10.4. “momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul pentru ca nu se gaseste în stocul furnizorului.

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

7.1.3. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;

7.1.4. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere. 7.1.5 voucherele cadou, după achitare lor și trimiterea către beneficiari.

8. CONFIDENTIALITATE

8.1. Bebeorganic.ro va pastra confidentialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în conditiile mentionate în prezentul Document.

8.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire către terțe parti nu va fi facuta de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimtamantul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, oferiti Vânzătorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poata utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Website-ului. Bebeorganic.ro nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informațiilor trimise, dacă legislatia în vigoare nu prevede alte specificari în acest sens.

8.4. Prin inscrierea în baza de date a Bebeorganic.ro , Clientul/Cumpărătorul isi ofera consimtamantul expres, în limitele legislatiei în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Bebeorganic.ro : furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii în vederea indeplinirii obiectului Contractului incheiat intre Cumpărător si Vânzător, precum si de agentii de stat, guvernamentale, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; cat si de alte companii cu care Bebeorganic.ro poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si/sau a serviciilor etc.

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele Bebeorganic.ro sunt transmise prin intermediul platformelor specializate si agreate de Bebeorganic.ro . Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informațiilor.

9.2. În momentul în care, Clientul isi creaza un Cont pe Website, are posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Clientul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul emis către Vânzător orice moment:

9.2.1. prin contactarea Bebeorganic.ro în acest sens.

9.2.2. prin modificarea setarilor din Contul de client la sectiunea “Newsletter”.

9.2.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afisat în mesajele comerciale primite de la Vânzător. 9.3. Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Preturile Produselor si Serviciilor afisate în cadrul Website-ului www.Bebeorganic.ro includ T.V.A. conform legislatiei în vigoare.

10.2. Pretul, modalitatea de plată si termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru produsele si serviciile livrate, obligatia Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce contine produsele si/sau serviciile vandute de Bebeorganic.ro , în format electronic, prin adaugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumpărător în Contul sau sau fizic prin adaugarea facturii în coletul cu Comandă.

10.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informațiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente în Cont.

10.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesand Contul sau, va detine o evidenta a facturilor emise de Bebeorganic.ro , putandu-le salva si arhiva la randul sau în orice moment si în orice modalitate pe care o doreste.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul isi exprima acordul sa primeasca facturile în format electronic prin adaugarea acestora de către Bebeorganic.ro în Contul sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata în Contul sau.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, te rugam sa ne sesizezi acest aspect prin completarea formularului de pe Website din sectiunea “contact”.

10.8. Plată prin mobilPay este o modalitate rapida de plată on-line cu cardul, care consta în efectuarea platii prîntr-o platforma sigura.

10.9 Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Bebeorganic.ro si nici nu vor fi stocate de către de Bebeorganic.ro sau de către procesatorul de plati integrat în Website, ci doar de către institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

10.10. Pentru motive de securitate a Tranzactiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfatuit sa nu ramana logat pe Website si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa contina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obliga sa livreze produsele în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a produselor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare. 11.3. Vânzătorul va efectua livrarea produselor si serviciilor numai pe teritoriul Romaniei.

12. GARANTII

12.1. Toate produsele comercializate de către Bebeorganic.ro beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei în vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator în parte.

13. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Cumpărătorului în locatia indicata în Comandă (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala în cazul livrarilor efectuate de personalul Vânzătorului).

14. RASPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor si serviciilor dupa livrare si în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, în masura permisa de legislatia în vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

14.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta în mod expres si fără echivoc Termenii si conditiile Website-ului în ultima versiune actualizata care este comunicata în cadrul Website-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii conținutului si/sau la data plasarii Comenzii.

14.4. Ulterior crearii Contului utilizarea Conținutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Website-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Website-ului.

14.5. Termenii si Conditiile Website-ului pot fi modificati oricand de către Bebeorganic.ro , acestia fiind opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afisarii în Website. Acceptarea Termenilor si Conditiilor Website-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzator din Website si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plati online.

15. INSCRIEREA DE OPINII, COMENTARII, INTREBARI SI RASPUNSURI

15.1. Inscrierea de opinii, Comentarii, Intrebari si Raspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienti/Cumpărători, în sectiunile “Intrebarile si raspunsurile clientilor” si “Opinii”. Informațiile inscrise pot fi atat pozitive, cat si negative, si se vor referi la caracteristicile si modul de folosire al unui produs sau serviciu.

15.2. În momentul inregistrarii unei anumite opinii /Comentariu/Intrebare/Raspuns pe Website, Utilizatorii/Clientii/Cumpărătorii acorda Vânzătorului o licenta neexclusiva, perpetuua, irevocabila, nelimitata teritorial si dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afisa acest conținut. 15.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul inscrierii de opinie/Comentariu/Intrebare/Raspuns în sectiunile mentionate, se angajeaza sa respecte urmatoarele reguli: – sa faca referiri doar la caracteristici si/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitand informații legate de aspecte ce se pot schimba (pret sau oferte promotionale) sau informații care tin de modul desfasurarii Comenzii; – sa foloseasca doar limba romana. Sunt permise si cuvintele sau expresiile care, desi nu sunt considerate romanesti, sunt de larga utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv – sa utilizeze un limbaj corespunzator, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător; – sa se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare si în conformitate cu legile aplicabile, respectand astfel inclusiv drepturile altor parti, drepturile de autor, de marca comerciala, de licenta sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate; – sa foloseasca aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Website fără a face referire către alte firme ce promoveaza vanzarea si cumpararea de produse sau servicii; – sa nu furnizeze sau sa solicite, în niciun mod si în nicio masura, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvaluirea acestor date personale; – sa nu inscrie informații si/sau detalii despre URL-uri (legaturi) din alte Website-uri comerciale ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca si Vânzătorul; – sa nu incerce fraudarea serviciilor puse la dispozitie de către Vânzător sau sa inscrie opinii/Comentarii/Intrebari/Raspunsuri care sa contina materiale de natura publicitara; – sa nu utilizeze opinia/Comentariul/Intrebarea/Raspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului inscrise pe Website.

15.4. Cand un Review/Comentariu/Intrebare sau Raspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca avand un conținut inadecvat, dîntr-o perspectiva strict subiectiva, acest conținut este examinat cu atentie de către Vânzător pentru a determina dacă incalca Termenii si Conditiile websiteului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Website numai dupa examinarea acestora de către Vânzător.

15.5. în cazul în care Vânzătorul constata incalcarea Termenelor si Conditiilor în mod repetat, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a inscrie Review-uri/Comentarii/Intrebari sau Raspunsuri în sectiunile “Intrebari si raspunsuri ale clientilor” si “Review-uri”. Pentru sesizari sau reclamatii legate de Bunul si/sau Serviciul achizitionat, Cumpărătorii au la dispoziție adresa de e-mail din secțiunea contact. Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor sau sesizarilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

16. INFORMAȚII DESPRE CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

16.1 Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Bebe Organic, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastru prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

16.2 Cine suntem și cum ne puteți contacta

Bebe Organic este denumirea comercială a ORGANIC KIDS RETAIL SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Domnesti, Str. Sf. Dumitru, nr. 12, parter, camera 2, jud. Ilfov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/542/17.02.2017, cod unic de înregistrare fiscală RO 37064704 (în continuare “Bebe Organic” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Bebe Organic cu protecția datelor la adresa de e-mail diana@ bebeorganic.ro sau prin poștă sau curier la adresa Domnesti, Str. Sf. Dumitru, nr. 12, parter, camera 2, jud. Ilfov: în atenția Responsabilului Bebe Organic cu protecția datelor.

16.3 Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel: Când vă creați un cont Bebe Organic, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, numarul de telefon mobil, adresa de facturare, adresa de livrare. Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc. Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 16.4 Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

16.4.1. Pentru prestarea serviciilor Bebe Organic în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele: a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Bebe Organic; b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora; c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate; d) Returnarea produselor conform prevederilor legale; e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale; f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Bebe Organic; Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Bebe Organic și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

16.4.2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

16.4.3. Pentru marketing Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau sectiunea “Cont/Favorite” sau ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă. De fiecare data, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin: – Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Abonările mele”; – Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin – Contactarea Bebe Organic folosind detaliile de contact descrise mai sus. În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

16.4.4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: – Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Bebe Organic față de atacuri cibernetice: – Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente; – Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri. Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

16.5 Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Bebe Organic. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

16.6 Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: – furnizorilor de servicii de curierat; – furnizorilor de servicii de plată/bancare; – furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing; – furnizorilor de servicii de cercetare de piață; – furnizorilor de servicii IT; – altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

16.7 În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii. Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

16.7 Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor. Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Netopia/MobilPay. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

16.8 Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului Bebe Organic. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Descriere

Accesul Puteți să ne cereți:  să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;  să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;  să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau  v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau  dați curs unui drept legal de a vă opune; sau  acestea au fost prelucrate ilegal; sau  ne revine o obligație legală în acest sens. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:  pentru respectarea unei obligații legale; sau  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Restricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:  acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau  prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau  v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare. Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:  avem consimțământul dvs.; sau  pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau  pentru a proteja drepturile Bebe Organic sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă: o produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau o vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:  ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;  este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau  se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

 Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul Bebe Organic cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati: – prin e-mail la adresa: diana@ bebeorganic.ro sau – prin poștă sau curier la adresa: Domnesti, Str. Sf. Dumitru, nr. 12, parter, camera 2, jud. Ilfov,,– cu mentiunea în atenția Responsabilului Bebe Organic cu protecția datelor.


17. FORTA MAJORA

17.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen si/sau în mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, în afără controlului partilor si care nu poate fi evitat.

17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

18. LEGEA APLICABILA – JURISDICȚIA Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Bebeorganic.ro și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești române competente de pe raza sediului Vânzătorului.