Căutare
0
Coşul meu

Regulament general

Tombolă Bebe Organic la Baby Boom Show 2022

Perioadă de desfăsurare: 26-29 mai 2022

Se pot inscrie clientii ce au achizitionat produse de la standul Bebe Organic, in valoarea de minim 30 de lei. Pentru fiecare bon se poate face o singura inscriere.

Clientii trebuie sa completeze formularul de inscriere pus la dispozitie in format fizic sau online pe: 

Premiul Tombolei Bebe Organic la Baby Boom Show 2022 este un voucher de 300 lei valabil pe www.bebeorganic.ro.

Vă asteptam!


Tombola se va desfăsura in conformitate cu Regulamentul General - Bebe Organic, de mai jos:


Regulament General – Bebe Organic

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizator: Organic Kids Retail S.R.L cu sediul in Str. Sf Dumitru, nr. 12, cam. 2, parter, com. Domnesti, Ilfov, inregistrata la registrul comertului sub Nr J23/542/17.02.2017, avand CUI RO 37064704, cu contul RO23 BTRL RONC RT03 8435 340 deschis la Banca Transilvania - suc. Dorobanti si reprezentata legal prin Diana Claudia Paramanov in calitate de administrator, denumit in continuare „Organizator”.

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, prin afisarea acestuia pe site-ul detinut de Organic Kids Retail, https://www.bebeorganic.ro/, fiind disponibil în format material oricarui solicitant in mod gratuit, trimitand o scrisoare la sediul din Str. Sf Dumitru, nr. 12, cam. 2, parter, com. Domnesti, Ilfov,. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in cadrul site-ului https://www.bebeorganic.ro/. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

Prezentul Regulament se aplica pentru toate concursurile organizate de catre Organic Kids Retail S.R.L si partenerii acestuia, prin intermediul site-lui si paginii oficiale de Facebook Bebeorganic.ro si care pot fi desfasurate prin telefon, SMS, Facebook, WhatsApp si formular online.

Pe perioada Campaniilor Promotionale, Organizatorul poate desfasura urmatoarele activitati:

·colecta de la participanti date cu caracter personal, precum nume, prenume, varsta, numar de copii, profesia, adresa de e-mail, adresa postala, numarul de telefon etc, date care vor fi tinute confidentiale;

·cere castigatorului/ castigatorilor sa lase un mesaj privat pe pagina oficiala de Facebook Bebeorganic.ro cu adresa personala de e-mail, in vederea validarii si colectarii datelor suplimentare (copie dupa actul de identitate si alte informatii necesare pentru a se asigura ca nu exista vreo frauda in metoda de participare) in vederea acordarii premiilor;

Campaniile pot fi intrerupte de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau a modificarii Regulamentului promotiei.

SECTIUNEA 2. CONDITII DE PARTICIPARE

In campaniile Organizatorului pot participa cetatenii romani sau cu domiciliul in Romania, persoane fizice, care au peste 18 ani in ziua participarii, exceptand concursurile care se adreseaza copiilor, acestia fiind reprezentati de tutorele legal, conform legii, si care, cunoscand prevederile prezentului Regulament, cu care sunt intru totul de acord, doresc sa participe in campanii respectand pasii campaniilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta castigatorul concursului pe site-ul https://www.bebeorganic.ro/ și sau pe pagina https://www.facebook.com/bebeorganic.ro/.

Participantii la concursuri pot castiga doar o singura data in cadrul aceluiasi concurs, indiferent de perioada de desfasurare a acestuia. Daca vor castiga acelasi concurs de mai multe ori, ramane valabil doar primul premiu castigat, restul fiind anulate de catre organizator.

Angajatii si colaboratorii cu contract ai companiei Organic Kids Retail S.R.L, precum si rudele de gradul I si II ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la concurs. De asemenea, sunt exceptati, pe lângă  pe lângă persoanele care se încadrează în categoriile menționate mai sus,  inclusiv partenerii contractuali ai Organic Kids Retail S.R.L, angajații, subcontractorii si imputernicitii organizatorului sau ai partenerului acestuia, care sunt implicati in organizarea si derularea concursului.

Desfasurarea campaniilor conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru toti participantii. Participarea in campaniile Organizatorului implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii.

Participarea la concurs implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, precum si fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop legal, inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Implica de asemenea acceptarea folosirii de catre organizator a materialelor si a datelor personale furnizate in cadrul concursului in actiuni de informare ulterioare, fara alte obligatii. Mai mult, materialele inscrise in concurs vor deveni proprietatea organizatorului, fara nicio obligatie sau plata fata de participanti sau castigatori. Prin inscrierea in concurs, participanţii garanteaza ca sunt de acord sa apara in inregistrarile audio, foto sau video ocazionate de aceasta campanie, cu scop de promovare media.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta, care nu au legătură cu concursul sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in campanii a ultizatorilor ce nu respecta cerintele concursului. Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment, daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu campaniile si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea in campanii ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant ca fiind adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

SECTIUNEA 3. MECANISME

Mecanismele de concurs, precum si premiile acordate, vor fi mentionate in scris pe paginile de concurs de pe site-ul https://www.bebeorganic.ro/  și/sau pe pagina https://www.facebook.com/bebeorganic.ro/.

Orice persoana care indeplineste cerintele prevazute la Sectiunea 2 de mai sus poate participa in campaniile Organizatorului.

Dupa desemnarea castigatorului si anuntarea acestuia pe site sau pe pagina de Facebook, acesta trebuie sa confirme in termen de 48 de ore de la anuntarea acestuia, fie prin telefon, pe e-mail sau prin mesaj privat pe pagina de Facebook, pentru a accepta premiul si pentru a incepe procesul de validare si acordare a premiului. In cazul in care castigatorul anuntat nu trimite mesaj paginii in timpul mentionat, acesta nu va fi considerat valid si decade din drepturile de castigator, premiul fiind oferit urmatorului participant extras/ales.

Atentie:

·Persoanele care isi fac mai multe conturi de utilizator pe Facebook, care participa de pe aceeasi adresa IP sau care suna de pe numere de telefon diferite si participa cu mai mult de 1 dintre ele in concurs, vor fi descalificate. Profilele, adresele IP si numerele de telefon ale acestora vor fi verificate pentru a vedea daca exista vreo tentativa de frauda.

·Castigatorul trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului toate informatiile care pot duce procesul de validare la sfarsit – nume/ prenume, adresa e-mail, adresa de livrare, telefon, copie dupa actul de identitate.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

Premiile ce constau in obiecte/produse vor fi trimise prin curierat sau posta de catre Organizator sau partenerii acestuia, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la castigarea premiului. Organizatorul si partenerul nu isi asuma raspunderea pentru problemele cauzate de eventuale distrugeri sau pierderea coletelor de catre firma de curierat si pot depune dovezi privind trimiterea coletului catre castigator.

Premiile fizice care se intorc retur ca urmare a lipsei de la domiciliu sau a datelor de contact incorecte furnizate de catre castigator vor ramane la dispozitia Organizatorului sau partenerului, castigatorul pierzandu-si orice drept asupra lui.

In cazul premiilor ce constau in servicii sau vouchere de cumparaturi, modalitatile de intrare in posesie vor fi comunicate in scris, via e-mail sau telefonic de catre Organizator, in maxim 30 de zile lucratoare de la castigarea premiului.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si/sau produse si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani. In cazul in care nu poate fi validat niciun castigator conform procedurilor detaliate in acest regulament sau in cazul in care castigatorul desemnat refuza sau nu accepta premiul (refuzul unui castigator de a primi premiul insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuzul trebuie sa fie manifestat in mod expres si neechivoc), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, premiul ramanand la dispozitia Organizatorului. Un castigator nu poate ceda unei alte persoane drepturile asupra premiului.

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale in vigoare.

Daca un castigator renunta la premiu sau nu intruneste conditiile de acordare a premiului specificate in Sectiunea 2 din prezentul regulament general de participare, el nu poate avea alte pretentii materiale sau morale, iar premiul ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDARE                      

Pentru ca un participant intr-o campanie a Organizatorului sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca simultan conditiile prevazute la punctele a, b, c, d, e de mai jos:

a) Sa indeplineasca conditiile de participare de la Sectiunea 2;

b) Sa se inscrie in concurs conform mecanismului;

c) Sa-i puna la dispozitie Organizatorului datele de contact prevazute in Sectiunea 1, in termenul prevazut la Sectiunea 3;

d) Sa ofere orice informatii necesare Organizatorului in procesul de validare, mentionate la Sectiunile 1 si 2.

e) Sa raspunda e-mailului sau telefonului de la Organizator, pe adresa sau numarul furnizate de catre castigator, in vederea procesului de validare, in maxim 48 de ore.

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii la concurs le furnizeaza despre ei insisi. Prin completarea datelor personale, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de catre organizator, in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea Organic Kids Retail S.R.L.. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia partenerului si operatorului de marketing direct al Organic Kids Retail S.R.L implicati in concurs. Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Pentru exercitarea drepturilor va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata pe adresa organizatorului. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este: Str. Sf Dumitru, nr. 12, cam. 2, parter, com. Domnesti, Ilfov. La prima comunicare scrisa cu participan?ii din aceasta campanie, organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001. Începând cu data de 25 mai 2018, Organic Kids retail SRL va implementa si pune la dispoziția tuturor participanților, pe site-ul său, un formular în acord cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

SECTIUNEA 8. INCETARE IN CAZ DE FORTA MAJORA

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1.351 alin (1) si (2) Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 9. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, oricare dintre parti poate inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare impotriva celor implicati, in caz de tentativa de fraudare a concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea organizatorului, partenerului, a concursului sau a costurilor acestuia.

SECTIUNEA 10. CLAUZE FINALE

Concursul/Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 precum si a celorlalte norme juridice aplicabile privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si completata.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul www.bebeorganic.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau anula concursul in situatia in care intervin incidente tehnice sau de alta natura insurmontabile in perioada desfasurarii concursului sau inaintea inceperii acestuia. Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participantilor. Totodata nu raspundem pentru eventuale disfunctionalitati ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea.

Data publicarii pe www.bebeorganic.ro este 23.02.2018

Acest regulament se aplica pana la data de 31.12.2022

Organizator,